CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM THỂ DỤC THỂ HÌNH & YOGA EMS
(EMS FITNESS & YOGA CENTERS)


CHÍNH SÁCH THANH TOÁN

Chúng tôi, Công ty TNHH Trung Tâm Thể Dục Thể Hình & Yoga EMS Fitness & Yoga Centers (“EFYC”), hoạt động kết hợp với Cổng thanh toán Payoo (“Bên Cung Cấp Dịch Vụ Thanh Toán Điện Tử”) cho bất kỳ thanh toán nào được thực hiện thông qua trang efyc.com.vn. Bên Cung Cấp Dịch Vụ Thanh Toán Điện Tử là nhà cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến sử dụng thẻ quốc tế như Visa, MasterCard, JCB, … và các loại thẻ khác được Bên Cung Cấp Dịch Vụ Thanh Toán Điện Tử chấp nhận tùy từng thời điểm.

  1. Quy trình thanh toán:
    • Khách hàng khi đăng ký sử dụng dịch vụ của EFYC trên trang ems-vietnam.vn sẽ thực hiện thanh toán thông qua Bên Cung Cấp Dịch Vụ Thanh Toán Điện Tử.
    • Sau khi hoàn tất thanh toán, khách hàng sẽ nhận được xác nhận từ Bên Cung Cấp Dịch Vụ Thanh Toán Điện Tử (qua thư điện tử hoặc số điện thoại do khách hàng cung cấp khi đăng ký dịch vụ).
    • Trong vòng tối đa hai (2) ngày làm việc kể từ khi khách hàng hoàn tất thanh toán giao dịch, khách hàng sẽ nhận được mã số xác nhận đăng ký dịch vụ từ EFYC qua thư điện tử và tin nhắn đến số điện thoại di động do khách hàng cung cấp khi đăng ký dịch vụ.
  2. Cam kết của EFYC: EMS Fitness & Yoga Centers cam kết bảo mật tất cả các thông tin thanh toán của khách hàng theo đúng quy định của pháp luật. (xem chi tiết tại “Chính Sách Bảo Mật”).

Để được hỗ trợ và biết thêm các thông tin chi tiết, quý khách vui lòng liên hệ tổng đài 1800 6995 hoặc gửi thư điện tử đến memberrelations@efyc.com.vn .